top of page
Nature

התמקדות מהי

רקע

התמקדות היא נגיעה עמוקה בעולם הפנימי שמועברת דרך הקשבה לגוף.  זהו תהליך מכיל ומרפא, שבו האדם בא במגע עם מודעות גופנית פנימית. כאשר אנו פוגשים בקונפליקטים דרך התחושה הגופנית, נפתחת אפשרות לריפוי עמוק.

התמקדות היא גישה אשר פותחה על-ידי פרופ' יוג'ין ג'נדלין, פילוסוף ופסיכולוג, בשנות ה-60 בארה"ב.
 

ג'נדלין ניסה להבין מדוע יש מטופלים שמתקדמים בטיפול לעומת כאלו שלא. לצורך כך הוקלטו ונותחו אלפי שיחות עם מטופלים.
 

הוא מצא שהמטופלים שהצליחו להתקדם בטיפול היו קשובים יותר לגוף שלהם, במהלך הטיפול הם ביטאו את התחושות הפנימיות בגוף "כשאני נזכרת איך הוא שיקר לי... זה מרגיש כמו אגרוף שמושך את הבטן שלי פנימה".
 

לעומתם המטופלים שלא התקדמו נטו לדבר באופן רהוט יותר, "מהראש", ולא חשו את הגוף במהלך השיחה. מי שלא הצליח לקיים דיאלוג עם אותו גורם פנימי שמורגש פיזית, נטו לא להצליח בטיפול. 
 

ג'נדלין הופתע לגלות שהיכולת של המטופלים לנתח ולהסביר את הקשייים שלהם לא קידמה את הטיפול. הוא הבין כי הגורם החשוב ביותר להצלחת הטיפול קשור לעבודה הפנימית שעושה המטופל בעזרת הגוף.
 

בעקבות מחקר זה, ג'נדלין בדק מה עושים אותם מטופלים אשר באופן טבעי תארו את התחושות בגוף והפך את זה לפרקטיקה קלה ליישום, המבוססת על הזרם ההומניסטי ופיתח את גישת ההתמקדות.

ג'נדלין עצמו טען שהוא לא המציא את ההתמקדות, אלא למד אותה ממטופלים שהצליחו בטיפול. כך נולדה ההתמקדות.

View of Meditation Garden

גישת ההתמקדות

בגישה זו אדם מתבונן על נושא או קושי המעסיק אותו, דרך הגוף שלו. לצורך כך מתבוננים פנימה, מפנים את הקשב לתחושות הפנימיות. יש שם עולם שלם בפנים, שרק מחכה להיות ננגע, מחכה שנשים לב אליו. כשאנחנו עושים זאת בעזרת ההתמקדות, הדברים הנוגעים לנושא שבחרנו ולחיינו עולים, ויש לנו הזדמנות לחוות אותם ממקום עמוק. כל החוויה שלמה הרבה יותר, כיוון שהיא מגולמת בצורה הטבעית והראשונית בה הגוף שמר אותה בתוכו. הנושא המעסיק אותנו הופך בהיר יותר, מובן יותר. לעיתים מקבלים תשובה שחיפשנו או תובנה חדשה וההבנה של הנושא מעמיקה.

תהליך ההתמקדות מלווה לרוב בתחושה פיזית ונפשית של הקלה ורווחה. תהליכי התמקדות הם משמעותיים עד משני חיים. 

החוויה שלי מטיפול בהתמקדות

ההתמקדות עבורי היא קסם. ממש כך. משהו באופן שבו החוויה אצורה בגוף והיכולת של הגוף לפתוח אותה, אם רק נקשיב לו. הגוף לוקח חוויה ונותן לה זוית שונה, ממקום הרבה יותר עמוק. לרוב, המטופלים יוצאים ממפגש התמקדותי עם תובנה חדשה או בהירות שמביאה להקלה. זאת כוחה של עבודה עמוקה עם הגוף, הדברים פשוט קורים.

במהלך עבודתי, נוכחתי לדעת שזה משהו שלכולם יש אותו בתוכם, כי מה יותר טבעי לנו מאשר לפתור את בעיותינו בעזרת הגוף שלנו?

זה כל פעם מפליא אותי מחדש, החוכמה הזאת של הגוף כמשהו כל כך עוצמתי ועם זאת, כל כך פשוט, כל כך טבעי. חוכמת הגוף. הההתמקדות עבורי היא לא עוד גישה ולא רק עוד כלי , אלא מימד נוסף ומהותי לחיים, המעשיר אותם. 

אני חשה זכות לחלוק עם אחרים את הדרך, לחוות את התהליך, ולחוות שוב ושוב יחד איתם את התגלות הקסם הזה הקרוי התמקדות. כיוון שהכלי הזה משמש אותי בחיי האישיים ואת המטופלים בצורה מופלאה, חשוב לי שעוד אנשים יכירו ויכניסו את ההתמקדות לחייהם. 

bottom of page